Nahoru

Hry

Proč mít Povídačky?

Povídačky jsou dětské hry pro rodiny s dětmi, které mají duši a nabídnou vám chvíle, kdy si s rodinou budete díky povídání zase o trochu blíž.

  • Hra Povídačky je snadná, rychlá a díky malé velikosti jí můžeme pohodlně vzít kamkoli s sebou
  • Na 40  kartičkách, které jsou spojeny pohodlně karabinou a doplěny názornými barevnými ilustracemi najdete 320 otázek a úkolů rozdělených do 4 částí – povídej, dívej se, zpívej a vyprávěj. Jsou to oblasti, které rodiny sbližují - otevřené povídání, veselé zpívání, všímání si maličkostí a vyprávění vlastních příběhů
  • Povídačky vám mohou otevřít cesty k sobě, abyste se mezi sebou dozvěděli odpovědi na to, na co jste se zatím třeba nestihli zeptat, zasmáli se spolu a děti si mohou vyzkoušet, jak by si poradili v běžných situacích, se kterými se mohou setkat.
  • Otázky vznikly díkymým zkušenostem s prací s dětmi a jsou konzultovány s dětskou psycholožkou i speciálními pedagogy a vyzkoušeny přímo s dětmi v mateřské školce. 
  • Díky praktické kulaté karabině, která kartičky spojuje, aby se neztratily, je možné vzít hru kamkoli pohodlně s sebou a připevnit si ji snadno na tašku či batoh. A když čekáte dlouho např. v čekárně k lékaře nebo než Vám v restauraci přinesou jídlo, máte o zábavu postaráno..
  • Je dobré mít hru položenou i v autě, kde se Vám bude hodit, když pojedete na dalekou cestu a děti se začnou ptát „Mami, a kdy už tam budem?“
  • Na dovolené, když máte víc času na sebe, můžete hrát Povídačky třeba před spaním místo čtení pohádek,  ale i na pláži, když chcete chvilku děti udržet  na dece, aby nebyli pořád ve vodě. Díky tomu, že jsou kartičky zalaminované, nevadí, když na ně děti budou chytat mokrýma nebo špinavýma rukama, snadno se otřou a hraje se dál  
  • S Povídačkami si můžete snadno otestovat svou paměť i pozorovací talent, jak si umíte všímáte detailů, barev, tvarů, počtů i emocí
  • Zlepšíte si nejen vyjadřovací schopnosti, ale rozvinete i svoji fantazii při vymýšlení a vyprávění vlastních úchvatných příběhů, které budou obsahovat 3 předem stanovaná slova
  • Děti si zlepší přednes před ostatními a zapátrají v paměti po písničkách, které znají ze školky i z domova a s plným nasazením vám předvedou, jakou umí  zazpívat  např. píseň o psovi nebo se slovem smutno. A pokud si nevzpomenou, nevadí, poradíte jim, nebo se podíváte na nápovědu.

Proč bez Povídaček už nevytáhnete paty z domu ?

Cílem her Povídačky je utužovat vztahy v rodině s dětmi předškolního a mladšího školního věku formou vzájemného povídání a poznávání. Jsou vhodné pro společné chvíle doma i na cestách, ale je možné je využít, když čekáte, než vám přinesou jídlo v restauraci, u lékaře v čekárně nebo u vody. Rodiče či prarodiče si mohou s dětmi vzájemně povídat, zpívat, zkoušet svůj postřeh, vyprávět příběh dle vlastní fantazie i poznávat svět kolem nás nebo si jednoduše zasoutěžit.

1. Budete si spolu povídat o 80 různých tématech a vzájemně se poznávat.

2. Děti se naučí zareagovat na různé životní situace z běžného života.

3. Dospělí poodhalí dětem své zážitky a zkušenosti z dětství.

4. Budete si spolu vyprávět příběhy dle vlastní fantazie.

5. Zazpíváte si známé písničky s hudebním doprovodem.

6. Zkusíte si nahrávat své vlastní příběhy i písničky.

7. Vyzkoušíte si svůj pozorovací talent a paměť při sledování obrázků.

8. Zasoutěžíte si spolu a budete poznávat svět kolem nás.

9. Zkusíte si poskládat obrázek z 12 dílků puzzle do oválu.

10. Strávíte spolu neopakovatelné  plné porozumění a hlavně si to spolu užijete!

Povídačky rozvíjejí komunikační dovednosti dětí, napomáhají zlepšovat vyjadřovací schopnosti, paměť, fantazii i pozorovací talent. Hra otevírá otázky na situace, se kterými se mohou děti setkat v běžném životě a dospělí dětem poodhalí své zkušenosti i zážitky z dětství.

„Rostoucí zájem dospělých i dětí o techniku by neměl v žádném případě nahrazovat vzájemné povídání uvnitř rodiny, protože děti, se kterými si rodiče více povídají, bývají úspěšnější nejen ve škole, ale také v osobním životě, snáze navazují mezilidské vztahy. Lidé, kteří spolu nekomunikují, se postupně odcizují,“ varuje Andrea Löflerová.

Jsou praktické, skladné a děti všestranně rozvíjejí.

Rozvíjejí zejména komunikační dovednosti dětí, ale také fantazii, vzájemné porozumění, upřímnost a otevřenost v rodině, děti se naučí správně zareagovat na situace z běžného života a dospělí zavzpomínají na své dětství, napomáhá zlepšovat vyjadřovací schopnosti, zlepšuje paměť i pozorovací talent i poznávání světa kolem nás.

 Díky praktické karabině, která kartičky spojuje, lze hry vzít pohodlně kamkoli s sebou a dát si ji např. na batoh, do auta a hrát ji s dětmi kdekoli, doma, výletě, v autě, v čekárně u lékaře, v restauraci apod. Kartičky jsou chráněné laminem, proto nevadí, když na ně děti budou chytat mokrýma nebo špinavýma rukama, snadno se otřou a hraje se dál.

Vznikly ve spolupráci s odborníky: Otázky a úkoly byly konzultovány s dětskou psycholožkou a  speciální pedagožkou paní Androniki Valentovou, logopedkou paní Anetou Betuštiákovou, hra Povídačky Kids byla vyzkoušena s dětmi ve věku 3-7 let v mateřské škole Montessori pohybové školičce na Praze 5. 


HRY POVÍDAČKY KIDS pro rodiny s dětmi 3- 6 let:

Zábavná i naučná hra Povídačky odkrývá 40 různých naučných i zábavných témat, o kterých si mohou rodiče i prarodiče s dětmi povídat a vzájemně se ještě více poznávat. Hra je složená ze 42 kartiček zavěšených na karabině, které jsou doplněny barevnými obrázky a 320 otázkami a úkoly rozdělenými do 4 oblastí, které rodiny sbližují – přátelské rodinné povídání, veselé zpívání, pozorování detailů a maličkostí i rozvoj fantazie při vyprávění vlastních příběhů s předem stanovenými 3 slovy. Hra rozvíjí vzájemnou komunikaci, porozumění a přátelství v rodině mezi rodiči a dětmi, sourozenci a prarodiči. Přináší zábavné i naučné otázky, na které jste se ještě možná nestihli zeptat, podporuje vzájemnou otevřenost a upřímnost v rodině a naučí děti zareagovat na situace z běžného života. Zlepšuje paměť, pozornost, vyjadřovací schopnosti a fantazii.

Hry je možné od 1.1.2017 zakoupit v prodejní síti společnosti Albi nebo v jejich eshopu na www.albi.cz

 


 

HRY POVÍDAČKY S PŘEDŠKOLÁKY pro rodiny s dětmi 5- 7 let:

Až děti odrostou Povídačkám kids začnou je zajímat další témata k povídání a objevování světa kolem nás.

Na 40 kartičkách doplěných barevnými obrázky najdete 320 otázek a úkolů rozdělených do 5 různých oblastí - vzájemné povídání, dívání se na detaily obrázků, poznávání, co je správné a co ne, objevování přírody, vyprávění pohádek a vlastních příběhů dle vlastní fantazie.

Povídačky s předškoláky odkrývají 40 různých témat, z reálného života, o kterých si můžete s dětmi ve věku 5-7 let povídat a vzájemně se ještě více poznávat. Děti se naučí zareagovat na situace, se kterými se mohou setkat, budou vědět, jaké jsou následky určitého chování. budou umět rozlišovat, co je správné a co ne,  objevovat svět kolem nás i vyprávět pohádky i vlastní příběhy dle své fantazie. Otázky ve hře jsou konzultovány s klinickou logopedkou paní Věrou Kopicovou a dětskou psycholožkou a speciální pedagožkou paní Androniki Valentovou. 

Hry je možné od 1.1.2017 zakoupit v prodejní síti společnosti Albi nebo v jejich eshopu na www.albi.cz


HRY POVÍDAČKY JUNIOR pro rodiny s dětmi 7-11 let:

Komunikační hra Povídačky Junior odkrývá 40 různých naučných i zábavných témat, o kterých si mohou rodiče, prarodiče i pedagogové a psychologové s dětmi povídat a vzájemně se ještě více poznávat. Hra je složená ze 44 kartiček na karabině, které jsou tematicky doplněny barevnými obrázky s 360 otázkami a úkoly rozdělenými do 5 oblastí: přátelské rodinné povídání,  pozorování detailů a maličkostí na obrázcích,  rozvoj fantazie při vyprávění vlastních příběhů, poznávání světa kolem nás a zábavné soutěžení. Je to jednoduchá zábavná i naučná hra pro min. 1 dítě ve věku 7- 11 let a 1 dospělého.

Hry je možné od 1.1.2017 zakoupit v prodejní síti společnosti Albi nebo v jejich eshopu na www.albi.cz


HRY POVÍDAČKY U KASIČKY pro rodiny s dětmi 6-11 let:

Hra formou zábavných otázek, které směřují na děti i dospělé rozvíjí finanční gramotnost dětí, aby se naučily správně hospodařit s penězi. Hra si všímá ale i lidských hodnot, které nelze za peníze koupit - láska, přátelství, zdraví, nezištná pomoc ostatním, ohleduplnost ke starším apod. Hra podporuje vzájemnou komunikaci a porozumění mezi rodiči a dětmi, rozvíjí pozornost, paměť, logické a matematické myšlení. í. Povídačky u kasičky jsou určeny pro rodiny s dětmi ve věku 6-11 let, kdy rodiče začínají dětem dávat první kapesné. Povídačky u kasičky přináší zábavné i naučné otázky, aby děti pochopily základy finanční gramotnosti, co
jsou úspory, výdaje, že nic není zadarmo a že nejen jídlo,ale i bydlení, elektřina, voda, telefon, oblečení a zájmové kroužky musí rodiče platit a vydělat si na to prací. Otázky jsou konzultovány se společností
Yourchange o.p.s., která zajišťuje vzdělávání děti v oblasti finanční gramotnosti ve školách a také s paní Denisou Proškovou, která je autorka knihy „Kde rostou peníze“.

Tato hra  je složená ze 42 kartiček na karabině, které jsou metodicky seřazeny dle posloupnosti informací a doplněny 40 názornými kreslenými obrázky, které doplňují dané téma a 300 otázkami a úkoly rozdělenými do 5 oblastí, které všestranně děti rozvíjí - povídání, dívání, počítání, hádání a vyprávění. Je to jednoduchá zábavná i naučná hra pro min. 1 dítě ve věku 6- 11 let a 1 dospělého.

Hry je možné od 1.1.2017 zakoupit v prodejní síti společnosti Albi nebo v jejich eshopu na www.albi.cz

 

Další prodejní místa po České republice, kde si můžete Povídačky zakoupit

 


Povídačky jako MOBILNÍ APLIKACE

S chytrou aplikací zabavíte děti kdekoliv a kdykoliv

Pokud je pro rodiče obtížné nacházet témata k povídaní, která by děti zaujala, je možné sáhnout po hře, která je k tomuto účelu přímo stvořená. A pokud je nemůžete odtrhnout od iPadu a iPonu, je pro ně ideální mobilní aplikace Povídačky, která je první aplikací, již hrají společně rodiče s dětmi, vzájemně se při ní poznávají a mohou si nahrávat své příběhy a písničky s hudebním doprovodem.

 

 

 

 

POVÍDAČKY I  – verze Kids pro rodiny s dětmi 3-7 let

 ke stažení zde:

https://itunes.apple.com

Mobilní aplikace POVÍDAČKY II. – verze Junior  pro rodiny s dětmi 7-11 let

 ke stažení zde:

https://itunes.apple.com


Ve slovenštině - Rozprávačky

 ke stažení Rozpravačky Kids:

https://itunes.apple.com

 ke stažení Rozprávačky Junior:

https://itunes.apple.com


V angličtině - TAlking together

 ke stažení Talking Together KIDS:

https://itunes.apple.com

 ke stažení Talking Together JUNIOR

https://itunes.apple.com


Google play pro Samsung

 ke stažení Povídačky kids

http://apps.samsung.com

 ke stažení Povídačky junior

http://apps.samsung.com


Aplikace her Povídačky je připravena také na oper

Aplikace Povídačky Kids a Junior, pro rodiny s dětmi, kteří si chtějí spolu častěji povídat, nyní také pro platformu Android na  GALAXY Apps.

galaxy apps

Ke stážení zde: