Nahoru

Hry pro rodiny

Desková forma her Povídačky pro rodiny s dětmi

Proč bez Povídaček už nevytáhnete paty z domu ?

Cílem her Povídačky je utužovat vztahy v rodině s dětmi předškolního a mladšího školního věku formou vzájemného povídání a poznávání. Jsou vhodné pro společné chvíle doma i na cestách, ale je možné je využít, když čekáte, než vám přinesou jídlo v restauraci, u lékaře v čekárně nebo u vody. Rodiče či prarodiče si mohou s dětmi vzájemně povídat, zpívat, zkoušet svůj postřeh, vyprávět příběh dle vlastní fantazie i poznávat svět kolem nás nebo si jednoduše zasoutěžit.

1. Budete si spolu povídat o 80 různých tématech a vzájemně se poznávat.

2. Děti se naučí zareagovat na různé životní situace z běžného života.

3. Dospělí poodhalí dětem své zážitky a zkušenosti z dětství.

4. Budete si spolu vyprávět příběhy dle vlastní fantazie.

5. Zazpíváte si známé písničky s hudebním doprovodem.

6. Zkusíte si nahrávat své vlastní příběhy i písničky.

7. Vyzkoušíte si svůj pozorovací talent a paměť při sledování obrázků.

8. Zasoutěžíte si spolu a budete poznávat svět kolem nás.

9. Zkusíte si poskládat obrázek z 12 dílků puzzle do oválu.

10. Strávíte spolu neopakovatelné  plné porozumění a hlavně si to spolu užijete!

Povídačky rozvíjejí komunikační dovednosti dětí, napomáhají zlepšovat vyjadřovací schopnosti, paměť, fantazii i pozorovací talent. Hra otevírá otázky na situace, se kterými se mohou děti setkat v běžném životě a dospělí dětem poodhalí své zkušenosti i zážitky z dětství.

„Rostoucí zájem dospělých i dětí o techniku by neměl v žádném případě nahrazovat vzájemné povídání uvnitř rodiny, protože děti, se kterými si rodiče více povídají, bývají úspěšnější nejen ve škole, ale také v osobním životě, snáze navazují mezilidské vztahy. Lidé, kteří spolu nekomunikují, se postupně odcizují,“ varuje Andrea Löflerová.

Jsou praktické, skladné a děti všestranně rozvíjejí.

Rozvíjejí zejména komunikační dovednosti dětí, ale také fantazii, vzájemné porozumění, upřímnost a otevřenost v rodině, děti se naučí správně zareagovat na situace z běžného života a dospělí zavzpomínají na své dětství, napomáhá zlepšovat vyjadřovací schopnosti, zlepšuje paměť i pozorovací talent i poznávání světa kolem nás.

 Díky praktické karabině, která kartičky spojuje, lze hry vzít pohodlně kamkoli s sebou a dát si ji např. na batoh, do auta a hrát ji s dětmi kdekoli, doma, výletě, v autě, v čekárně u lékaře, v restauraci apod. Kartičky jsou chráněné laminem, proto nevadí, když na ně děti budou chytat mokrýma nebo špinavýma rukama, snadno se otřou a hraje se dál.

Vznikly ve spolupráci s odborníky: Otázky a úkoly byly konzultovány s dětskou psycholožkou a  speciální pedagožkou paní Androniki Valentovou, logopedkou paní Anetou Betuštiákovou, hra Povídačky Kids byla vyzkoušena s dětmi ve věku 3-7 let v mateřské škole Montessori pohybové školičce na Praze 5. 


 

HRY POVÍDAČKY KIDS pro rodiny s dětmi 3- 6 let:

 

Zábavná i naučná hra Povídačky odkrývá 40 různých naučných i zábavných témat, o kterých si mohou rodiče i prarodiče s dětmi povídat a vzájemně se ještě více poznávat. Hra je složená ze 42 kartiček zavěšených na karabině, které jsou doplněny barevnými obrázky a 320 otázkami a úkoly rozdělenými do 4 oblastí, které rodiny sbližují – přátelské rodinné povídání, veselé zpívání, pozorování detailů a maličkostí i rozvoj fantazie při vyprávění vlastních příběhů s předem stanovenými 3 slovy. Hra rozvíjí vzájemnou komunikaci, porozumění a přátelství v rodině mezi rodiči a dětmi, sourozenci a prarodiči. Přináší zábavné i naučné otázky, na které jste se ještě možná nestihli zeptat, podporuje vzájemnou otevřenost a upřímnost v rodině a naučí děti zareagovat na situace z běžného života. Zlepšuje paměť, pozornost, vyjadřovací schopnosti a fantazii.

Hry je možné od 1.1.2017 zakoupit v prodejní síti společnosti Albi a v eshopu na www.albi.cz


HRY POVÍDAČKY S PŘEDŠKOLÁKY pro rodiny s dětmi 5- 7 let:

  Až děti odrostou Povídačkám kids začnou je zajímat další témata k povídání a objevování světa kolem nás.

Na 40 kartičkách doplěných barevnými obrázky najdete 320 otázek a úkolů rozdělených do 5 různých oblastí - vzájemné povídání, dívání se na detaily obrázků, poznávání, co je správné a co ne, objevování přírody, vyprávění pohádek a vlastních příběhů dle vlastní fantazie.

Povídačky s předškoláky odkrývají 40 různých témat, z reálného života, o kterých si můžete s dětmi ve věku 5-7 let povídat a vzájemně se ještě více poznávat. Děti se naučí zareagovat na situace, se kterými se mohou setkat, budou vědět, jaké jsou následky určitého chování. budou umět rozlišovat, co je správné a co ne,  objevovat svět kolem nás i vyprávět pohádky i vlastní příběhy dle své fantazie. Otázky ve hře jsou konzultovány s klinickou logopedkou paní Věrou Kopicovou a dětskou psycholožkou a speciální pedagožkou paní Androniki Valentovou.

Hry je možné od 1.1.2017 zakoupit v prodejní síti společnosti Albi a v eshopu na www.albi.cz

 

HRY POVÍDAČKY JUNIOR pro rodiny s dětmi 7-11 let:

 

Komunikační hra Povídačky Junior odkrývá 40 různých naučných i zábavných témat, o kterých si mohou rodiče, prarodiče i pedagogové a psychologové s dětmi povídat a vzájemně se ještě více poznávat. Hra je složená ze 44 kartiček na karabině, které jsou tematicky doplněny barevnými obrázky s 360 otázkami a úkoly rozdělenými do 5 oblastí: přátelské rodinné povídání,  pozorování detailů a maličkostí na obrázcích,  rozvoj fantazie při vyprávění vlastních příběhů, poznávání světa kolem nás a zábavné soutěžení. Je to jednoduchá zábavná i naučná hra pro min. 1 dítě ve věku 7- 11 let a 1 dospělého.

Hry je možné od 1.1.2017 zakoupit v prodejní síti společnosti Albi a v eshopu na www.albi.cz

 


HRY POVÍDAČKY U KASIČKY pro rodiny s dětmi 6-11 let:

Hra formou zábavných otázek, které směřují na děti i dospělé rozvíjí finanční gramotnost dětí, aby se naučily správně hospodařit s penězi. Hra si všímá ale i lidských hodnot, které nelze za peníze koupit - láska, přátelství, zdraví, nezištná pomoc ostatním, ohleduplnost ke starším apod. Hra podporuje vzájemnou komunikaci a porozumění mezi rodiči a dětmi, rozvíjí pozornost, paměť, logické a matematické myšlení. í. Povídačky u kasičky jsou určeny pro rodiny s dětmi ve věku 6-11 let, kdy rodiče začínají dětem dávat první kapesné. Povídačky u kasičky přináší zábavné i naučné otázky, aby děti pochopily základy finanční gramotnosti, co
jsou úspory, výdaje, že nic není zadarmo a že nejen jídlo,ale i bydlení, elektřina, voda, telefon, oblečení a zájmové kroužky musí rodiče platit a vydělat si na to prací. Otázky jsou konzultovány se společností
Yourchange o.p.s., která zajišťuje vzdělávání děti v oblasti finanční gramotnosti ve školách a také s paní Denisou Proškovou, která je autorka knihy „Kde rostou peníze“.

Tato hra  je složená ze 42 kartiček na karabině, které jsou metodicky seřazeny dle posloupnosti informací a doplněny 40 názornými kreslenými obrázky, které doplňují dané téma a 300 otázkami a úkoly rozdělenými do 5 oblastí, které všestranně děti rozvíjí - povídání, dívání, počítání, hádání a vyprávění. Je to jednoduchá zábavná i naučná hra pro min. 1 dítě ve věku 6- 11 let a 1 dospělého.

Hry je možné od 1.1.2017 zakoupit v prodejní síti společnosti Albi a v eshopu na www.albi.cz