Nahoru

Rady z logopedie

S dětmi je důležité si každý den povídat

Za poslední desetiletí stoupl počet dětí s vadami řeči a s narušenou komunikační schopností téměř o polovinu, a to zejména těch předškolních a na prvním stupni základních škol, uvádějí statistiky Ústavu pro informace ve vzdělávání. Dětští lékaři mnohokrát posílají děti k logopedovi až ve věku 5 ti let. Jenže v případě, že má dítě dostatečně rozvinutou slovní zásobu, je důležité se výslovností zabývat mnohem dříve. Např. zábavně rozhýbávat jazýček, před zrcadlem cvičit pusinku, ukazovat si, jak nám fungují mluvidla a samozřejmě s dítětem a na dítě co nejvíce mluvit a být mu tím správným řečovým vzorem.
Rodiče si často myslí, že vady řeči se upraví samy. Pokud dítě ve třech letech nemluví správně a není mu rozumět, rodič by měl vyhledat pomoc odborníka. Výjimkou jsou pouze artikulačně obtížnější hlásky jako r, ř či sykavky, tam k vývoji dochází později.

Můžeme mluvit o všem, samozřejmě adekvátně jejich věku. Každý den bychom si měli najít chvilku, abychom se svých potomků zeptali na to, co zažili, co je bavilo, jak prožili den, o vztazích v rodině a s lidmi z našeho okolí, o tom, koho máme rádi, ke komu máme výhrady a z jakých důvodů. A na totéž se také ptát dítěte.Pokud si s dětmi povídáme od malička, vznikne pouto, které vydrží. Je dobré mít na paměti, že nejen my jako rodiče, ale i děti se nás mají právo zeptat na cokoli. Pokud máte problém s kladením otázek hry Povídačky vám v tom mohou pomoci.

Logopedové doporučují hrát s dětmi stolní hry

Při hraní jakékoliv hry (nejen pro logopedické účely) se dětem aktivuje motorické i řečové centrum v nervovém systému a zlepšuje se také koordinace mezi jednotlivými částmi nervového systému. Obecně, i mimo logopedické záležitosti, dětem hraní her prospívá i z toho důvodu, že zejména malé děti u her rozvíjejí své komunikační i sociální dovednosti, rozšiřují svou slovní zásobu, zdokonalují jemnou motoriku atp. Větší děti zase zlepšují strategii, plánování či logické uvažování. proto hraní her doporučují nejen logopedové, ale i další odborníci na rozvoj dětí.

Velmi důležité je pro děti také čtení pohádek a příběhů

Posiluje jejich fantazii, rozšiřuje slovní zásobu, učí novému. Byla by škoda, nenaučit děti lásce ke knihám. Zkuste si najít každý den pár minut, které strávíte s dětmi nad pěknou knihou. Po dočtení příběhu je dobré se dítěte zeptat , co se v příběhu odehrálo, aby vědělo, o čem jste četli.

Rady logopedů, pedagogů a psychologů, proč hrát hry Povídačky?

Mgr. Gabriela Solná – klinický logoped

„Povídačky jsou výborná nejen logopedická hra pro děti ve formě deskové hry i aplikaci. Je zaměřená na oblast rozvoje řeči, tvoření vět, souvětí, vyprávění, logického myšlení, zrakové percepce, paměti a může být taková, jakou si ji s vašimi dětmi uděláte – lehká nebo těžká a více či méně zábavná. Dá se využít v individuální logopedii, ale ještě lépe se jí bude dařit v menším kolektivu dětí, které mohou své vyprávění doplňovat a vzájemně se motivovat. Oceníme ji v dnešní době téměř u všech dětí a nejvíce u dysfatiků. Také u dětí s vysoko funkčním autismem nebo poruchou autistického spektra najdeme mnoho příběhů, které mohou podpořit vysvětlení některých složitějších sociálních situací, se kterými mají tyto děti potíže“.

 

Hry Povídačky doporučuje také Asociace klinických logopedů ČR– z vedení např. Mgr. Naďa Jozífková a také Asociace logopedů ve školství konkrétně její prezident Mgr. Alexandr Bednář.


Mgr. Kateřina Rýdlová – speciální pedagog a ředitelka Montessori pohybové školky

„Hra povídačky velmi zaujala naší školku. Stala se nezbytnou součástí rozvoje vzájemné komunikace mezi pedagogem a dětmi zejména při přípravě předškoláků. Vhodným způsobem - hrou, podněcuje děti dovednost Komunikovat a reflektovat různé situace z běžného života, odpovídat v rozvinutých větách na daná témata. Často se při hře zasmějeme a potěšíme originalitou dětských odpovědí..Hra je vhodná také pro nejmenší děti, které teprve rozvíjí slovní zásobu a dospělé motivuje k fyzické komunikaci s dítětem.V době, která spíše patří individuální pasivní komunikaci s medii, jsou POVÍDAČKY zcela originální cestou k přirozenému slovnímu i citovému vývoji v rodinách i školních zařízeních.Za kolektiv Montessori pohybové školičky děkujeme Andree Löflerové za přínosné dílo“.


Mgr. Androniki Valentová – dětský psycholog

„Hra Povídačky je zaměřena na děti předškolního i školního věku. Obsahuje všechna témata každodenního života a velmi dobře tak rozvíjí celkovou osobnost i intelekt dítěte. Velmi praktický je i její design, který umožňuje hru vzít kamkoli se s dítětem vypravíme - hodí se do čekárny u lékaře, do dopravního prostředku apod. V neposlední míře také velmi pomáhá k pozitivnímu rozvoji vztahu s osobou, která s dítětem hru hraje (rodiče, prarodiče, učitelé, vychovatelé a pod). V neposlední řadě pomáhá také rodičům zejména v získávání odpovědí na různé dětské otázky, které by je třeba mohly zaskočit. S touto hrou máme velmi dobré zkušenosti a máme ověřeno, že se dětem líbí.“ Mgr. Androniki Valentová , dětský a školní psycholog a speciální pedagog.

Povídačky s předškoláky jsou již několikátá verze úspěšné a oblíbené hry, tentokrát určené pro dětem ve věku 5-7 let, tedy předškolákům. Velmi milou a nenásilnou formou rozvíjí všechny znalosti, dovednosti a předpoklady, které by měl malý předškolák zvládnout. Povídačky pro předškoláky zabírají celé spektrum informací z každodenního života (příroda, ekologie, zdravý životní styl, pracovní profese apod. ) a rozvíjí u dítěte matematické představy, zrakovou a sluchovou percepci, prostorovou orientaci, paměť a postřeh, sociální dovednosti, řeč a slovní zásobu i schopnost komunikovat a naslouchat. Velkou předností hry je to, že probíhá vždy mezi dítětem a některým dospělým (rodiče, prarodiče, případně starší sourozenec) a tím pomáhá k upevňování vzájemných emocionálních vztahů mezi nimi. Její praktické vyhotovení (karabina s obrázky) umožňuje ji kdykoli a kamkoli vzít s sebou (do auta, vlaku, čekárny u lékaře apod.) a tedy použít ji v jakékoli situaci, kde by se jinak dítě mohlo nudit a rodičům by docházely možnosti na jeho zabavení.